نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با ظریف دیدار کرد

سیاست خارجی,ظریف

نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با محمدجواد ظریف دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

به گزارش ایلنا، کلودیو پروویداس، نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد با محمدجواد ظریف دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

 

کد N2195887