فیلم | حمایت امیر جعفری از بنز و پورشه سواری فرزندان مسئولین!

امیر جعفری, بازیگران سینما و تلویزیون ایران

امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص دارایی‌های فرزندان مسئولین گفت: «چرا وقتی زحمت و بی‌خوابی کشیدن ماشین خوب سوار نشوند؟!»

فیلم | حمایت امیر جعفری از بنز و پورشه سواری فرزندان مسئولین!امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص دارایی‌های فرزندان مسئولین گفت: «چرا وقتی زحمت و بی‌خوابی کشیدن ماشین خوب سوار نشوند؟!»

کد N2195885