شمایی که وطنت را مناسب تولد فرزند نمی‌دانی بهتر است پدر یا مادر نباشی؛ حتی اگر رامبد جوان و نگار باشی!

کد N2189914