اطلاع‌نگاشت | مقایسه انواع موشک‌های بالیستیک ایران

دفاع,موشک

همشهری آنلاین: توانمندی‌های موشکی کشور در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری پیدا کرده است.

این اطلاع‌نگاشت مقایسه برخی از  انواع موشک‌های بالیستیک ایران را با توجه به طول موشک و برد آن نشان می‌دهد.

آشنایی با توان موشکی ایران