آفتاب

اطلاع‌نگاشت | آمارهایی از صنعت دخانیات ایران

اطلاع‌نگاشت | آمارهایی از صنعت دخانیات ایران

همشهری آنلاین: وزارت بهداشت ۲۵ تا ۳۱ خرداد ماه را به عنوان «هفته ملی بدون دخانیات» اعلام کرده است.

روز شمار این هفته به ترتیب شامل روز شنبه نمایندگان مجلس، حامی قوانین کنترل دخانیات، یکشنبه، مطالبه گری مردم برای جامعه عاری از دخانیات، دوشنبه، ورزش و تفریحات سالم برای دوری از دخانیات، سه شنبه، ریه سالم با دوری از دخانیات، چهارشنبه، نقش رسانه در ترویج فرهنگ کنترل دخانیات، پنجشنبه، ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قوانین و جمعه، آموزه‌های دینی در برابر دخانیات می‌شود.

این اطلاع‌نگاشت به این مناسبت آمارهایی از صنعت دخانیات کشور ارائه می‌دهد.

کد N2189029

وبگردی