آفتاب

نکته بهداشتی: استفاده ایمن از اسپری بینی

 نکته بهداشتی: استفاده ایمن از اسپری بینی

همشهری آنلاین: افرادی که به دلیل دچار بودن به آلرژی فصلی مجبورند به طور مرتب از اسپری بینی استفاده کنند،

برای اینکه به طور ایمن از اسپری‌های ضد آلرژی استفاده کنید، به دستورالعمل توجه کنید:

- اسپری را به سمت مرکز بینی هدفگیری نکنید.

- همیشه دستورات روی بسته اسپری را هنگام استفاده از آن رعایت کنید.

- پیش از استفاده از اسپری به آرامی فین کنید.

- پس از هر بار استفاده سر اسپری را تمیز کنید.

- حساب مقدار یا دوز استفاده شده از اسپری را داشته باشید.

- بر اساس دستور اسپری قدیمی را با اسپری جدید جایگزین کنید.

کد N2187707

اخبار مرتبط

تازه های خبری