رضاییان چگونه در پارس جنوبی ماندگار شد؟

فوتبال,پارس جنوبی,رضاییان

انبوهی. از بدهی های رنگارنگ هم درکارنامه مدیریتی رضاییان طی دوسال اخیر دیده می شود که شاید به زودی برای او و مدیران منطقه ویژه دردسرساز شود

به گزارش ایلنا، به نظر می رسد بهرام رضاییان با استفاده از توصیه هم اکنون و به طور همزمان مدیر ورزش منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی هست  و هم مدیرعاملی این باشگاه بوشهری را عهده دار است ؛این دوشغله بودن درحالی برای این مدیر رسمی وزارت نفت مسئله ساز نشده که طبق قانون مصوب مجلس کارکنان وزارت نفت اجازه فعالیت در ورزش قهرمانی که به صراحت لیگ برتر فوتبال عنوان شده را ندارند و نمی توانند قرارداد بسته یا فعالیت رسمی کنندو این قانون از آذرماه سال 97 به تمامی شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارت نفت ابلاغ گردید ولی حتی قانون هم مانع ادامه کار این مدیر جوان نفتی نشده است .این اتفاق درحالی برای جریان مدیریتی باشگاه پارس جنوبی رخ داده که انبوهی از بدهی های رنگارنگ هم درکارنامه مدیریتی رضاییان طی دوسال اخیر دیده می شود که شاید به زودی برای او و مدیران منطقه ویژه دردسرساز شود؛اما سووال و ابهام درادامه کار رضاییان این است که آیا اواز مقامات بالاتر مجوزی فراقانونی گرفته که همچنان براین مسند فعالیت مستمر دارد؟

اگر غیرقانونی است که باید هرچه سریع تر مدیران نفتی پاسخگوی فعالیت دو شغله بودن رضاییان و دیگرهمکارانش که بدون قرارداد عملا بیگاری می کنند باشندو اگر هم مجوز دارد که این موضوع می تواند یک بدعت بد برای دیگران مدیران نفتی باشد و عملا قانون همان نقش مدیرفنی که پروین به شکلی خاص آن را کشک نامید دروزارت نفت بازی می کند؛حتی شنیده می شود با چنین توصیه نامه هایی و گرفتن دستورات و یژه بدون نفع مالی و برای رضای خدا کار نمی کنند و درقالب پاداش و از این دست مزایا نه تنها دوشغله هستند بلکه دو درامدی هم می شوند.

پیش از این خطیب سرپرست پارس جنوبی که دوشغله  بود با توجه بودن در این تیم تمام حقوق و مزایایی که از نفت و گاز دریافت می کرد در ابتدای این فصل در آستانه حذف شدن بود که درنهایت اوهم بدون قرارداد مالی رو نیمکت پارس جنوبی نشست !یعنی یک فصل بدون یک ریال دریافتی .باید دید چرا بهرام رضائیان اینقدر مورد تایید نفتی ها بوده که یا پست غیرقانونی اش را نادیده گرفته اند و یا اینکه با دادن مجوز به او برای ادامه کارش به عنوان مدیرعامل راه را برای یک بدعت غلط و اشتباه باز کرده اند و شاید در استان بوشهر قحط الرجال است که مدیران نفت چنین تصمیمی گرفته اند.

کد N2186816