آفتاب

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت پیمان میری از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن بنا به جهت دفاعیات به عمل آمده و ادله ابرازی، کمیته وضعیت حکم به بی حقی خواهان را صادر کرد.

* همچنین در پی شکایت سیداحمد صالح آهی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیمی از خواسته و هزینه دادرسی محکوم شد.

* با توجه به شکایت فرشید خزائی علی آباد از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

* در پرونده شکایت سعید عزیزیان از باشگاه سرخپوشان پاکدشت (استقلال جنوب)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

* در پرونده شکایت باشگاه پیکان از پارس جنوبی در خصوص محمدعرفان معصومی، باشگاه پارس جنوبی به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۳ سال حق آموزش این بازیکن محکوم شد. با توجه به واریز علی الحساب مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای می باشد.

* همچنین در پی شکایت رضا حیدری از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

* با توجه به شکایت شهرام مهرپیما از باشگاه بعثت کرمانشاه، کمیته وضعیت درباره این پرونده اعلام کرد باشگاه بعثت کرمانشاه به پرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مبلغ پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

* گفتنی است آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

کد N2186246

وبگردی