آفتاب
ملانوری شمسی در گفتگو با مهر:

«خانه کارگر» هنوز می‌تواند به عنوان یک تشکل سیاسی فعالیت کند

«خانه کارگر» هنوز می‌تواند به عنوان یک تشکل سیاسی فعالیت کند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه با درخواست خانه کارگر مبنی بر تغییر فاز از سیاسی به صنفی موافقت شده است، گفت: این حزب فعلا می‌تواند به عنوان یک تشکل سیاسی به فعالیت خود ادامه دهد.

حمید ملانوری شمسی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادامه فعالیت سیاسی خانه کارگر با توجه به تغییر آن به یک تشکل صنفی گفت: خانه کارگر تقاضایی برای تغییر اساسنامه و تغییر فاز از سیاسی به صنفی داشته است و توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با این درخواست موافقت شده است.

وی افزود: حال باید فرآیندهای خود را طی کند و بعد از آن وارد مراحل تأسیس یک تشکل صنفی خواهد شد که روال آن با حزب و تشکل سیاسی متفاوت است.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطر نشان کرد: البته آنها می‌توانستند تقاضایشان را اینطور مطرح نکنند و به صورت جداگانه تقاضای تأسیس یک تشکل صنفی را بدهند تا مراحل خود را طی کند. بر اساس آئین نامه جدید، در تشکیل مجموعه‌های صنفی و تخصصی نوعی خلأ قانونی وجود داشت که اخیراً ماده واحده‌ای برای آن تصویب شد که در صورت تأیید شورای نگهبان، دست ما در ایجاد تشکل‌های صنفی و تخصصی باز خواهد شد.

وی تاکید کرد: حال درست است که با درخواست آنها موافقت شده است ولی هنوز حزب خانه کارگر به عنوان یک تشکل سیاسی منحل نشده و تا طی کامل مراحل قانونی می‌تواند به عنوان یک تشکل سیاسی به فعالیت خود ادامه دهد. تا زمانی که پروانه فعالیت خانه کارگر تبدیل به تشکل صنفی نشود می‌تواند به عنوان یک تشکل سیاسی فعالیت کند ولی پس از آن فعالیت سیاسی برایش ممنوع است.

کد N2182438

وبگردی