ملخ‌ها به 100 کیلومتری تهران رسیدند!

هجوم ملخ به ایران,ملخ ها در ایران, هجوم ملخ‌ ها به ساوه,فیلم هجوم ملخ ها

هجوم ملخ‌ها در نقاط مختلف کشور تداوم دارد و در 100 کیلومتری تهران نیز رخ داده است. تصاویری از هجوم ملخ‌ها به شهر ساوه را می بینید.

ملخ‌ها به 100 کیلومتری تهران رسیدند!هجوم ملخ‌ها در نقاط مختلف کشور تداوم دارد و در 100 کیلومتری تهران نیز رخ داده است. تصاویری از هجوم ملخ‌ها به شهر ساوه را می بینید.
کد N2177333