مصاحبه اختصاصی عادل فردوسی‌پور با ژاوی در فرودگاه امام(ره) | فیلم

مصاحبه اختصاصی فردوسی پور با ژاوی,مصاحبه با ژاوی,خداحافظی ژاوی از فوتبال,خداحافظی ژاوی,عادل فردوسی پور,مصاحبه عادل فردوسی پور,فوتبال 120

عادل فردوسی‌پور تهیه کننده برنامه فوتبال 120 با ژاوی هرناندز قبل از خروج از ایران مصاحبه‌ای انجام داد.

مصاحبه اختصاصی عادل فردوسی‌پور با ژاوی در فرودگاه امام(ره) | فیلمعادل فردوسی‌پور تهیه کننده برنامه فوتبال 120 با ژاوی هرناندز قبل از خروج از ایران مصاحبه‌ای انجام داد.


کد N2174716