فیلم | تلاش یک دختر برای خودکشی از بالای دکل مخابراتی در شهرک غرب

خودکشی

تلاش آتش‌نشانان شهرک غرب تهران برای جلوگیری از خودکشی خانمی که قصد دارد از بالای دکل مخابراتی خود را به پایین پرت کند را می‌بینید.

فیلم | تلاش یک دختر برای خودکشی از بالای دکل مخابراتی در شهرک غربتلاش آتش‌نشانان شهرک غرب تهران برای جلوگیری از خودکشی خانمی که قصد دارد از بالای دکل مخابراتی خود را به پایین پرت کند را می‌بینید.

کد N2172807