به مناسبت روزجهانی «موزه» | موزه آبگینه

روز جهانی موزه,موزه آبگینه

شعار امسال «روز جهانی موزه»، «موزه‌ها در جایگاه کانون‌های فرهنگی، آینده سنت» است.

این گزارش به همین مناسبت و از موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال تهیه شده است. موزه آبگینه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است . برخی از آثار موزه آبگینه که در خیابان ۳۰ تیر تهران واقع شده است قدمتی چند هزار ساله دارد.

فارس

عکس: مهدی بلوریان
کد N2171238