فیلم | حقایق ناگفته درباره سیل در ایران

سیل,سیل در ایران,سیل سال 98,حقایق ناگفته درباره سیل

حقایق ناگفته درباره سیل در ایران را از زبان «مصطفی فدایی فرد» کارشناس مدیریت منابع آب و رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران بشنوید.

فیلم | حقایق ناگفته درباره سیل در ایرانحقایق ناگفته درباره سیل در ایران را از زبان «مصطفی فدایی فرد» کارشناس مدیریت منابع آب و رئیس کمیته ارزیابی سیلاب در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران بشنوید.
کد N2170846