ببینید | نهاوندیان از لایحه جامع شفافیت می‌گوید

محمد نهاوندیان,دسترسی و آزادی اطلاعات

همشهری آنلاین: دکتر نهاوندیان: تصویب لایحه جامع شفافیت یکی از محورهای مهمی است که دولت روی آن تأکید کرده بود.

در این لایحه سه محور حق مردم بر اشراف بر اداره امور عمومی و بیت‌المال، دسترسی هر شهروند به مسائل و اطلاعات موجود از خودش در نهادهای مختلف و در نهایت تکلیفی که همه دستگاه‌ها نسبت به حریم خصوصی افراد دارند مورد توجه قرار گرفته است که شامل همه نهادها و قوا می‌شود.

  • مجله آزادی اطلاعات