آفتاب
رحمانی فضلی:

صیانت از آراء مردم، محور اصلی کار ستاد انتخابات کشور است

صیانت از آراء مردم، محور اصلی کار ستاد انتخابات کشور است

وزیر کشور گفت: صیانت از آراء مردم، برگزاری قانونی و سالم انتخابات، تأکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات و همچنین پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی محورهای اصلی کار ستاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور که با حضور اعضا و رؤسای کمیته‌های ستاد برگزار شد، ضمن تأکید بر اصل بی‌طرفی وزارت کشور در جریان انتخابات گفت: وزارت کشور بی طرف است و در تمامی عرصه‌های مرتبط با انتخابات، باید بی طرفی خود را متجلی سازد.

وی افزود: برای تجلی بی طرفی وزارت کشور، نباید هیچ اقدامی انجام شود که حمایت از دسته و گروه خاصی تلقی شود و در این زمینه از سوی بازرسی و حراست نظارت جدی اعمال خواهد شد تا خدای ناکرده، یک اظهار نظر نسنجیده یک مدیر استانی یا شهرستانی، تصویر بی طرفانه وزارت کشور را خدشه دار نسازد.

وزیر کشور همچنین با تأکید بر همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در روند اجرای انتخابات، برای پیشبرد روند کار انتخابات به بهترین شکل ممکن، مسؤولیت رئیس ستاد انتخابات کشور را در این خصوص و ایجاد تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مختلف همکار با وزارت کشور در روند اجرای انتخابات، کلیدی بر شمرد.

وزیر کشور با یادآوری مسؤولیت اصلی وزارت کشور در اجرای بی کم و کاست قانون انتخابات، بر اجرای مرّ قانون از سوی همه مدیران و کارکنان وزارت کشور در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: اجرای صحیح و دقیق قانون در انتخابات، اولویت نخست وزارت کشور است.

وی افزود: صیانت از آرای مردم، برگزاری قانونی و سالم انتخابات، تأکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات و هم چنین پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی محورهای اصلی کار ستاد است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: لازم است به نامزدهای انتخاباتی اعلام شود که هر نوع عدول از قانون از سوی نامزدها و یا حامیان آنها، از جمله تبلیغات زودهنگام، منجر به پیگیری‌های قانونی مؤثر خواهد بود.

وزیر کشور یادآور شد: ستاد انتخابات، همچنین به نامزدهای انتخاباتی، اهمیت و اولویت پیوسته صیانت از منافع و امنیت ملی و رعایت حریم قانون، را یادآوری نماید.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی به موقع به افکار عمومی در عرصه انتخابات تأکید کرد: ستاد انتخابات باید به ابهامات، شایعات و شبهات در این عرصه سریعاً پاسخ دهد و بعلاوه با اطلاع رسانی به موقع و اتخاذ یک رویکرد پیشرو و در عین حال کاملاً مترقی در پاسخگویی و انتشار قانونی اطلاعات، زمینه شکل گیری شبهات و شایعات را پیش از مطرح شدن در جامعه منتفی سازد.

رحمانی فضلی در این زمینه با اشاره به ضرورت نقش آفرینی هوشمندانه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات، دبیر ستاد را به عنوان سخنگوی ستاد انتخابات کشور معرفی کرد و هماهنگی کامل در روند اطلاع رسانی و توجه ویژه به چارچوب محتوایی مصوب در ستاد را خواستار شد.

وزیر کشور در پایان اولین جلسه ستاد انتخابات، آموزش مسئولان اجرایی انتخابات را یکی از اقدامات مهم در جهت بهبود کیفیت برگزاری انتخابات دانست و اجرای به موقع و با کیفیت برنامه‌های آموزشی تدوین شده در این زمینه را خواستار شد.

کد N2158961

وبگردی