مسئول برنامه ریزی معاونت زنان ریاست جمهوری در گفت و گو با ایرنا:

طرح تاب آوری اجتماعی در مناطق سیل زده اجرا می شود

کد N2140661