نکته بهداشتی: استفاده از شوک‌دهنده خودکار قلبی

مجله نکته بهداشتی روز,احیای قلبی

همشهری آنلاین: دستگاه‌های شوک دهنده خودکار قلبی (AED) می‌توانند جان بسیاری از افراد را در هنگام ایست ناگهانی قلبی نجات دهند.

در موارد ایست قلبی در کودکان ۸ ساله و بالاتر و بزرگسالان پس از تماس با اورژانس در صورت در اختیار بودن دستگاه شوک دهنده خودکار قلبی به این شیوه عمل کنید:

- دستگاه شوک دهنده را روشن و دستورات صفحه‌نمایش آن را دنبال کنید.

- پیراهن فرد را باز و قفسه سینه برهنه فرد را با دستمالی پاک و خشک کنید.

- بالشتک‌های دستگاه را به بدن فرد متصل کنید.

- اطمینان حاصل کنید که کسی در تماس با بدن فرد نیست.

- دکمه آنالیز روی دستگاه را فشار دهید.

- اگر روی صفحه‌ نمایش دستگاه توصیه به انجام شوک ظاهر شد، دوباره اطمینان حاصل کنید که کسی با بدن فرد تماس ندارد.

- هنگامی‌که مطمئن شدید، دکمه شوک را فشار دهید.

- پس از شوک دادن عملیات احیای قلبی- ریوی را شروع کنید و دستورات بعدی دستگاه شوک دهنده را دنبال کنید.