مراقب تصاویر جعلی باشید | یک نمونه آن را ببینید

حوادث ایران

همشهری آنلاین: تصاویری با وقوع حواث و رخدادهای مختلف، در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که گاه واقعی نیست. یک نمونه آن مربوط به سیل اخیر در شیراز است.

دقت در صحت خبر به ویژه در زمان بروز حوادث امری خطیر است. حادثه سیل‌های اخیر در کشور و سیل در شیراز، باعث انتشار مجموعه‌ای از عکس‌ها و تصاویر شد که در این میان به مانند سایر رویدادهای پیش از این تصاویر جلعی نیز منتشر شده است که این یک نمونه آن است.