آخرین وضعیت بارش‌های جوی

استان کرمان, خلیج فارس, دریاچه ارومیه, سیستان و بلوچستان

ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۱ بهمن سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۲/ ۱۵۲ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین ...

ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۱ بهمن سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۲/ ۱۵۲ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۸/ ۱۲۶ میلی‌متر) ۲۰ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۵/ ۴۶ میلی‌متر) ۳/ ۲۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که حجم بارش اول مهر تا ۲۱ بهمن معادل ۸۳/ ۲۵۰ میلیارد مترمکعب است.

میزان بارش تجمعی از اول تا ۲۱ بهمن ماه سال آبی ۹۸-۹۷ در حوضه دریای خزر معادل ۶/ ۴۵ میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان ۸/ ۴۵ میلی‌متر، دریاچه ارومیه ۵۳ میلی‌متر، فلات مرکزی ۴/ ۱۰ میلی‌متر، مرزی شرق ۴/ ۷ میلی‌متر، قره قوم ۹/ ۲۱ میلی‌متر و میزان بارندگی تجمعی سال جاری آبی کل کشور معادل ۹/ ۲۴ میلی‌متر بود که نسبت به سال گذشته آبی که میزان بارش تجمعی ۷ میلی‌متر بوده است، شاهد افزایش ۹/ ۱۷ میلی‌متری هستیم. تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۲۱ بهمن ماه سال جاری آبی، بیشترین بارندگی تجمعی در ایستگاه تله زنگ استان خوزستان و در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با رقم ۶/ ۱۰۲۷ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی نیز برای استان کرمان و سیستان و بلوچستان است که هیچ بارندگی در ایستگاه‌های اندازه‌گیری این دو استان ثبت نشده است.

کد N2087086