نگاهی به چهل سال فعالیت بخش تعاونی در خراسان رضوی

اقتصاد,چهل سالگی,تعاون کار و رفاه اجتماعی,خراسان رضوی

مشهد - ایرنا - تعاون از جمله امور مورد توجه اسلام و قانون اساسی است و در چهل سال عمر انقلاب اسلامی نیز این موضوع مورد توجه بسیار قرار گرفته و خدمات مختلف در این بخش انجام شده است.

سابقه فعالیت تعاونی در ایران به سال 1303 باز می گردد اما از نظر تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها دانست زیرا در این سال اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی منطقه داور آباد گرمسار شد و مبنای تشکیل این شرکت قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماده سخن از شرکت های تعاونی مطرح کرده بود.
محدوده فعالیت تعاونی ها پیش از انقلاب به گستردگی امروز نبود.
پس از انقلاب اسلامی و خواست مردم مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی بخش تعاون جایگاه مهمی در قانون اساسی به خود اختصاص داد و در سال 1370 پس از تصویب قوانین مربوط به بخش تعاونی تمام سازمانها و ادراتی که بطور موازی در این زمینه فعالیت داشتند به استثنای سازمان تعاون روستایی در هم ادغام شدند و همه وظایف و اختیارات آنها به وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تعاون واگذار شد.

* ایجاد تعاونی با هدف مشارکت مردم در اقتصاد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از انقلاب هیچ تشکل کارگری و کارفرمایی در این استان فعالین تداشت ولی اکنون 989 تشکل کارگری و 189 تشکل کارفرمایی در این استان فعالیت دارد که ایجاد آنها بر اساس قانون کار مصوب سال 1369 می باشد.
محمد سنجری افزود: توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی، کاهش نرخ آسیب های اجتماعی، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی، گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی از جمله اهداف وزارت تعاون است.
وی اظهار داشت: در سال 57 تعداد 274 هزار و 812 نفر زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی بودند و امروز این تعداد با 10 برابر افزایش به 2 میلیون و 753 هزار و 545 نفر رسیده است. تعداد مستمری بگیران اصلی و تبعی هم در سال 57 تعداد 23 هزار و 236 نفر بود که امروز 377 هزار و 576 نفر و 16،2 برابر شده است.
وی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هم بعد از انقلاب تاسیس شد افزود: هم اینک 146 هزار و 898 خانوار عشایری و روستایی زیر پوشش و 9 هزار و 720 خانوار روستایی و عشایری استان مستمری بگیر این بیمه هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: تعداد مراکز توانبخشی معلولان هم از یک مرکز به 165 مرکز و تعداد کلینیک های مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی از عدد صفر به 46 کلینیک رسیده است.
سنجری اظهار داشت: ایجاد تعاونی های جدید در زمینه های مختلف و مشارکت دادن بیشتر مردم در اقتصاد از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است که تاکنون 23 تعاونی مرزنشینان و چهار تعاونی دانش بنیان با هدف بهبود وضعیت معیشت مردم مناطق مرزی و بهبود کسب و کار ایجاد شده است و سه تعاونی دانش بنیان در زمینه صنعت و یک تعاونی در زمینه تولید و توزیع فعالیت می کند.

* افزایش 112 برابری تعاونی ها
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم با اشاره به جایگاه تعاون در قانون اساسی گفت: اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون در کنار بخش دولتی و خصوصی اشاره می کند و به تشکیل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع شهری و روستایی بر اساس موازین اسلامی تاکید دارد.
اسماعیل سلطانخواه افزود: تعاونی ها تا سال 57 در زمینه اعتبار، تامین نیاز مصرف کننده، تامین نیاز تولید کننده، تامین نیاز صنفی، حمل و نقل و مسکن فعالیت می کردند که تعداد آنها 60 تعاونی با اشتغالزایی چهار هزار و 475 نفر و با 86 هزار و 370 عضو بوده است.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب علاوه بر شاخه های این تعاونی ها، بخش معدنی، کشاورزی، فرش دستباف، عمرانی، صنعتی، سهام عدالت، خدمات، تولیدی توزیعی هم به تدریج اضافه شد و اکنون تعداد 13 هزار و 800 تعاونی در استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: مجموع اشتغالزایی این تعاونی ها هم اکنون 108 هزار و 72 نفر با عضویت سه میلیون و پنج هزار نفر می باشد.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیشترین تعداد تعاونی ها در زمینه خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب با دو هزار و 320 ، هزار و 580 و 940 تعاونی است. پیش از انقلاب در هیچکدام از این گرایشها فعالیت تعاونی وجود نداشت.

* طرح های مختلف اداره تعاون
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی هم گفت: ارتقای سواد کارگران در بنگاههای دارای 50 کارگر و بیشتر نسبت به پیش از انقلاب یک و نیم برابر شده و از 65 درصد به 98 درصد رسیده است.
محمد امین بابایی افزود: نسبت شاغلان دانش آموخته دانشگاهی به کل شاغلان استان هم از سه و نیم درصد در سال 57 به 24 و نیم درصد در سال 97 رسیده است که نشانگر رشد هفت برابری است.
وی اظهار داشت: برخی از مسئولیتها به تدریج به این اداره کل واگذار شده است که از جمله آنها می توان به تشکیل و واگذاری دبیرخانه کارگروه اشتغال استان از سازمان برنامه و بودجه در سال 1384 اشاره کرد.
وی ادامه داد: راه اندازی و صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان نیز از سال 90 انجام شد که در حال حاضر 18 مرکز فعال در این بخش وجود دارد، راه اندازی و صدور مجوز فعالیت مراکز کاریابی و مشاوره شغلی هم از سال 1379 صورت گرفت که اکنون 70 مرکز کاریابی در استان فعالیت می کند.
7507 / 6053
کد N2085203