شکلات تریاک

تریاک, شکلات, کشف تریاک, حوادث

ماموران گمرک ایران موفق به کشف شکلات تریاک در بسته های پستی شدند.

آفتاب: ماموران گمرک ایران موفق به کشف شکلات تریاک در بسته های پستی شدند.
ماموران گمرک امانات پستی تبریز از داخل شکلات های پستی 700 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
بنابر این گزارش، ماموران گمرک با دقت و هوشیاری و با استفاده از دستگاه ایکس ری و با مدیریت ریسک به بسته های پستی مشکوک شدند که با بررسی فیزیکی این مقدار تریاک را کشف کردند.
این مقدار تریاک به طرز ماهرانه ای به دلیل همسان سازی رنگ و شکل در داخل شکلات و بجای شکلات جاسازی شده بود که کشف و ضبط شد.
کد N1965518