نوشته سردار کمالی درباره سرباز فداکار حادثه تروریستی اهواز

دفاع,سیاست داخلی,ستاد کل نیروهای مسلح

همشهری آنلاین: نوشته سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سربازستاد کل نیرو‌های مسلح درباره سرباز فداکار را ببینید.