سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران باقی ماند

اجتماعی

محمد سالاری برای دومین سال متوالی در شورای پنجم شهر تهران به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران اعضای این کمیسیون به اتفاق آرا به محمد سالاری به عنوان رییس این کمیسیون رأی دادند.

همچنین در این جلسه زهرا نژاد بهرام به  عنوان نائب رییس و علی اعطا به عنوان مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری انتخاب شدند.


 

کد N1961591