رفتار عجیب مامور ورزشگاه غدیر با بیرانوند (عکس)

کد N1927798