تصویر کاوشگر خورشیدی ناسا/ پرتاب به نزدیک ترین فاصله از خورشید

فناوری

ناسا تصویری از کاوشگر خورشیدی خود منتشر کرده که در مراحل پایانی ساخت و در اتاق پاک به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، سازمان فضایی آمریکا به تازگی تصویری از کاوشگر خورشیدی «پارکر» منتشر کرده است.

این کاوشگر در مراحل پایانی ساخت و در اتاق پاک قرار دارد و در مرحله بعد به سکوی پرتاب منتقل می شود. در این مرحله کاوشگر به یک موشکHeavy Launch Alliance Delta IV متصل می شو.د این یک ماموریت تاریخی است که درک انسان از خورشید را ارتقا می دهد. کاوشگر خورشیدی پارکر در اتمسفر خورشید سفر می کند و به فاصله ای از خورشید می رسد که قبلا هیچ فضاپیمایی به آن سفر نکرده است.

در این وضعیت کاوشگر با گرمای طاقت فرسا و اشعه های زیادی باید مقابله کند تا بتواند مشاهداتی بسیار نزدیکی از خورشید فراهم کند.

در این تصویر داخل این کاوشگر ۶۲.۷فوتی مشاهده می شود.

کد N1925056