حکمرانی خوب راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی آب

نفت و انرژی,دانشگاه علامه طباطبایی,مهدی هداوند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که حکمرانی خوب راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی آب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهدی هداوند در همایش چالش‌های حقوقی حکمرانی آب گفت: سرنوشت ما ایرانیان به دو مایع نفت و آب گره خورده است. نفت به جهت فراوانی و آب به‌دلیل کمبود. در هر دو مساله‌ای که ایجاد شده مساله توزیع است؛ توزیع پول نفت به‌دلیل فراوانی و آب به‌دلیل کمبود.

وی افزود: سرنوشت ما در گذشته و آینده تحت تاثیر این دو بوده است. هر دو به‌لحاظ حقوقی و قانونی ملی هستند اما همواره این سوال مطرح بوده که آیا به واقع ملی شده‌اند و متعلق به ملت ایران بوده و هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ملی‌شدن آب و مسایل حقوقی بعد از ملی‌شدن، همچنین مدیریت و اداره منابع آب جدی بوده اما عملکرد نظام حقوقی ما در چند دهه گذشته ناکارآمد بوده و باعث وضعیت بحرانی منابع آب در کشور شده است. حال این سوال مطرح است که چگونه می توان از این شرایط خارج شد؟

وی تاکید کرد: حکمرانی خوب و شاخص‌های آن یکی از الگوهایی است که می‌تواند ما را از این وضعیت خارج کند. در حکمرانی خوب شراکتی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی قائل هستیم و انحصار از دولت خارج می‌شود و ذی‌نفعان در مصرف، توزیع و حفاظت مشارکت می‌کنند.

کد N1916766