جلسه مهم رهبر انقلاب با اعضای دولت

آیت الله خامنه ای , رهبر انقلاب, مقام معظم رهبری, جلسه رهبر انقلاب با اعضای دولت

به دنبال بروز برخی نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، رهبر معظم انقلاب به منظور بررسی دقیق موضوع رییس‌جمهوری و اعضای کابینه را فرا خوانده‌اند.

الف نوشت: رهبر معظم انقلاب رییس‌دولت و وزرا را فراخواندند.
در پی‌نابسامانی‌های اقتصادی اخیر رهبر انقلاب اعضای دولت رافراخواندند .
به دنبال بروز برخی نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، رهبر معظم انقلاب به منظور بررسی دقیق موضوع رییس‌جمهوری و اعضای کابینه را فرا خوانده‌اند.
این جلسه امروز با حضور رییس جمهور و وزرا تشکیل می‌شود.
کد N1912545