آفتاب

‏برنامه نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم اعلام شد/ تقابل سرخابی در مهرمان

‏برنامه نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم اعلام شد/ تقابل سرخابی در مهرمان

کمیته مسابقات برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، برنامه کامل مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم به شرح زیر است:‌

  هفته   اول        ‌
گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا(ع) – بزرگداشت دهه کرامت

‌پنجشنبه 4 مرداد 1397‌
پدیده مشهد- پرسپولیس تهران - ساعت:‌ ‌20:45‌ ورزشگاه: امام رضا (ع)‌  مشهد
‌سایپا تهران- سپیدرود رشت ‌- ساعت:‌ ‌20:45‌ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
‌نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان - ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد
‌فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان
‌جمعه 5 مرداد 1397‌
گسترش فولاد تبریز- استقلال ‌خوزستان- ساعت : ‌20‌ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‌فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت ‌آبادان- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‌تبریز ‌- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
‌استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه: آزادی تهران
هفته دوم
گرامیداشت روز اهدا خون 

پنجشنبه 11 مرداد 1397‌
ذوب‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‌پارس جنوبی جم- نفت ‌مسجدسلیمان- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  تختی جم بوشهر
‌استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‌- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
‌پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:   شهداء شهر قدس تهران
‌جمعه 12 مرداد 1397‌
تراکتورسازی تبریز- نساجی ‌مازندران- ساعت : ‌20‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
‌سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‌سپاهان  ‌- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
‌صنعت نفت آبادان- گسترش ‌فولادتبریز ‌- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
‌پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت : ‌20:45‌ ورزشگاه:  آزادی تهران

هفته   سوم  ‌
گرامیداشت روز خبرنگار‌ ‌ 
                                                             ‌
 ‌                                                                                                                                                         ‌
پنجشنبه 18 مرداد 1397‌
استقلال خوزستان- پرسپولیس ‌تهران- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  غدیر اهواز
‌نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  متعاقباً اعلام میگردد.‌
‌سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  پاس قوامین تهران
‌گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‌رشت- ساعت : ‌19:50ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
‌جمعه 19 مرداد 1397‌
پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‌ - ساعت : ‌20‌ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌ مشهد
‌نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
‌فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
‌استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  آزادی تهران

‌  هفته   چهارم  ‌
گرامیداشت بازگشت آزادگان افتخار آفرین به میهن اسلامی ‌    
  ‌ ‌                                                              ‌
 ‌                                                                                                                                              پنجشنبه25 مرداد 1397‌
پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  تختی جم بوشهر
‌پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس تهران
‌سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
‌فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
‌جمعه 26 مرداد 1397‌
تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت : ‌19:45‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
‌ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‌صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
‌پرسپولیس تهران- نفت مسجدسلیمان- ساعت : ‌20:30 ‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
هفته پنجم:‌
گرامیداشت هفته دولت و روز پزشک، بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا

چهارشنبه31 مرداد 1397‌
استقلال تهران- فولاد خوزستان ‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
پنجشنبه اول شهریور 1397‌
گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‌- ساعت : ‌19:30ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
‌نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  متعاقباً اعلام میگردد
‌صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
جمعه دوم شهریور
استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  غدیر اهواز
پدیده مشهد- پیکان تهران‌- ساعت : ‌19:45 ‌ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌ مشهد
فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‌تبریز‌- ساعت : ‌20 ‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
سایپا تهران- پارس جنوبی جم‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  پاس قوامین تهران

هفته ششم
ولادت با سعادت امام موسی کاظم و بزرگداشت عید سعید غدیر

پنجشنبه 8شهریور 1397‌
تراکتورسازی تبریز- گسترش فولادتبریز‌- ساعت : ‌19:25ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
ذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‌- ساعت : ‌20 ‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‌سپاهان ‌‌- ساعت : ‌20 ‌ ورزشگاه:  تختی جم
‌سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
‌فولاد خوزستان- سایپا تهران‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  غدیر ‌اهواز
‌پیکان تهران - استقلال خوزستان‌- ساعت : ‌20:15 ‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس
پنجشنبه 22 شهریور 97‌
نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‌- ساعت : ‌20‌ ورزشگاه:  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
جمعه 23 شهریور 1397‌
پرسپولیس تهران – نساجی مازندران‌- ساعت : ‌20 ‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
هفته هفتم
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهادت امام زین العابدین(ع)‌

جمعه ‌‌30 شهریور 1397‌
گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‌جم‌- ساعت : ‌18:45 ‌ ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
‌ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‌خوزستان‌- ساعت : ‌19:30 ‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران‌- ساعت : ‌19:30 ‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
شنبه 31 شهریور 1397‌
استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‌اصفهان‌- ساعت : ‌18:45 ‌ ورزشگاه:  غدیر اهواز
سایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‌‌- ساعت : ‌18:45 ‌ ورزشگاه:  پاس ‌قوامین تهران
نساجی مازندران- استقلال تهران‌- ساعت : ‌18:45 ‌ ورزشگاه:  متعاقباً اعلام میگردد.‌
یکشنبه ‌‌اول مهرماه 1397‌
پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‌- ساعت : ‌18:45 ‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
پدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‌- ساعت : ‌19ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌  مشهد
هفته هشتم
گرامیداشت روز آتش نشانی و بزرگداشت شکست حصر آبادان

پنجشنبه 5 مهر 1397‌
استقلال تهران- پرسپولیس تهران‌- ساعت : ‌18:30  ‌ ورزشگاه:  آزادی  تهران
جمعه 6 مهر 1397‌
تراکتورسازی تبریز- استقلال ‌خوزستان‌- ساعت : ‌17:40‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
پیکان تهران- سپیدرود رشت‌- ساعت : ‌18:30  ‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‌- ساعت : ‌18:15  ‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- پدیده مشهد‌- ساعت : ‌18:30  ‌ ورزشگاه:  تختی جم
نساجی مازندران- سایپا تهران ‌- ساعت : ‌18:15  ‌ ورزشگاه:  شهید وطنی ‌ قائمشهر
نفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ‌سپاهان ‌- ساعت : ‌18:30  ‌ ورزشگاه:  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
شنبه 7 مهر 1397‌
فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‌- ساعت : ‌18:30  ‌ ورزشگاه:  غدیر ‌اهواز
هفته نهم
بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش

جمعه 27 مهر 1397‌
سایپا تهران- استقلال تهران‌- ساعت : 15 ورزشگاه:  تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- نفت ‌مسجدسلیمان‌- ساعت : ‌16 ‌ ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- فولاد خوزستان‌- ساعت : ‌16:15‌ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌  مشهد
سپیدرود رشت- ذوب‌آهن اصفهان‌- ساعت : 17 ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
صنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‌- ساعت : ‌18‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
پرسپولیس تهران - پیکان تهران‌- ساعت : ‌18‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
فولاد مبارکه سپاهان– نساجی ‌مازندران‌- ساعت : ‌18‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‌- ساعت : ‌18‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
‌*ضمنا تیم هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند مسابقات آنها در روز پنجشنبه 266 مهر 1397 برگزار خواهد ‌شد.‌
هفته دهم
بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی

پنجشنبه ‌‌3 آبان 1397‌
ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‌- ساعت : ‌16:15‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر
نساجی مازندران- گسترش فولاد ‌تبریز‌- ساعت : ‌16:30‌ ورزشگاه:  شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران- پرسپولیس تهران‌- ساعت : ‌16:45‌ ورزشگاه:  تختی تهران
‌نفت مسجدسلیمان- پدیده مشهد ‌‌- ساعت : ‌17ورزشگاه:  شهید بهنام ‌محمدی مسجد سلیمان
جمعه 4 آبان 1397‌
تراکتورسازی تبریز- سپیدرودرشت‌- ساعت : ‌16‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
استقلال تهران-  فولاد مبارکه ‌سپاهان‌- ساعت : ‌16:45‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
پارس جنوبی جم- صنعت نفت ‌آبادان‌- ساعت : ‌16:45‌ ورزشگاه:  تختی جم
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان‌- ساعت : ‌17‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
 ‌*در صورت صعود  تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‌یکشنبه 6 آبان 97 برگزار خواهد شد.‌
هفته یازدهم
گرامیداشت روز دانش آموز

یکشنبه ‌‌13 آبان 1397‌
استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‌- ساعت : ‌16:40‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
دوشنبه ‌‌14 آبان 1397‌
صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- نساجی مازندران ‌- ساعت : ‌16‌ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌ مشهد
سپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‌- ساعت : ‌16:30‌ ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
پرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان‌- ساعت : ‌17:30‌ ورزشگاه:  یازدهم آزادی تهران
 در صورت صعود تیم های پرسپولیس  یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می شود.‌
هفته دوازدهم
بزرگداشت ولادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت و روز اخلاق و مهرورزی

پنجشنبه ‌‌اول آذر 1397‌
نساجی مازندران- استقلال خوزستان‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  شهید وطنی ‌ قائمشهر
‌پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‌‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  تختی جم
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‌آبادان‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  شهید بهنام ‌محمدی مسجد سلیمان
جمعه 2 آذر 1397‌
فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
تراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‌اصفهان‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
سایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‌- ساعت : 15 ورزشگاه:  پاس قوامین تهران
فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‌تهران‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
استقلال تهران- پدیده مشهد‌- ساعت : ‌17:30‌ ورزشگاه:  آزادی تهران

هفته سیزدهم
گرامیداشت روز جهانی معلولان و بزرگداشت روز مجلس ‌

پنجشنبه ‌‌8 آذر 1397‌
استقلال خوزستان- استقلال تهران‌- ساعت : ‌16:25‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
‌پیکان تهران- فولاد خوزستان‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر
گسترش فولاد تبریز-  فولاد مبارکه ‌سپاهان‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
جمعه 9 آذر 1397‌
صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‌- ساعت : ‌16:25‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  سردار ‌جنگل رشت
پدیده مشهد- سایپا تهران‌- ساعت : ‌15 ‌ ورزشگاه:  امام رضا ‌‌(ع)‌  مشهد
پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
دیدار تیم های حاضر در  مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه 11 آذر 1397 برگزار می شود.‌
هفته چهاردهم
گرامیداشت روز دانشجو

پنجشنبه ‌‌15 آذر 1397‌
فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
سایپا تهران- استقلال خوزستان‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  پاس قوامینتهران
نساجی مازندران- سپیدرود رشت‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  شهید وطنی ‌قائمشهر
پارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‌تبریز‌- ساعت : ‌15‌ ورزشگاه:  تختی جم
جمعه 16 آذر
گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‌تهران‌- ساعت : ‌15 ‌ ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز
فولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  شهید بهنام ‌محمدی مسجد سلیمان
استقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‌- ساعت : ‌17:30‌ ورزشگاه:   آزادی تهران
هفته پانزدهم
بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)‌

چهارشنبه21 آذر 1397‌
ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  فولاد شهر فولاد شهر
سپیدرود رشت- استقلال تهران‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  سردار جنگل رشت
پیکان تهران- نساجی مازندران‌- ساعت : ‌15:15‌ ورزشگاه:  شهداء شهر قدس
پدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‌- ساعت : ‌15:45‌ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‌ مشهد
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‌سپاهان ‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  غدیر ‌ اهواز
تراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان‌- ساعت : ‌15:30‌ ورزشگاه:  یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- سایپاتهران‌- ساعت : ‌16:45‌ ورزشگاه:  تختی آبادان
پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‌- ساعت : ‌17:30‌ ورزشگاه:  آزادی تهران
دیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حاضر نمی باشند در روز پنجشنبه 22 آذر 13977 برگزار می شود.‌

کد N1912478

وبگردی