شعر: امام زمان (عج) | دلنوشته در مورد آغاز امامت امام زمان

امام زمان, امامت امام زمان, به امامت رسیدن امام زمان, درباره امام زمان, درباره امامت امام زمان, تاج گذاری امام زمان, آغاز امامت امام زمان, اغاز امامت امام زمان, شعر امام زمان, شعر در مورد امام زمان, شعر برای امام زمان, شعر درمورد امام زمان, شعر در مورد آغاز امامت امام زمان, درمورد امام زمان, در مورد امام زمان, دلنوشته امام زمان؛ دلنوشته در مورد امام زمان, شعر امام زمانی,

شعر: امام زمان (عج) | نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی موعود امام زمان (عج) است. در طول تاریخ شاعران ارادتمند اهل بیت (ع) اشعاری ناب در مورد امامت و غیبت امام زمان (عج) سروده اند. شعر امام زمانی، به گونه ای از شعر شیعی بدل شده است. در ادامه، متن چند شعر و دلنوشته در مورد امام زمان (عج) را بخوانید...

بیشتر بخوانید: دلنوشته درباره امام زمان (عج)


بیشتر بخوانید: اسامی و القاب امام زمان (عج)


بیشتر بخوانید: نشانه های ظهور امام زمان (عج)

شعر اغاز امامت امام زمان (عج)
قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است
جهـان محیط وسیع کرامت مهدی است
زمان زمان شروع زعامت مهدی است
غدیـر دوم شیعـه، امـامت مهدی است
همه کنیـد قیـام و همـه دهید سلام
امـام کـل زمان‌ها دوباره گشت امام

بشـارت آمـده بهـر بشـر مبارک باد
شب فراق سحر شد، سحر مبارک باد
بهشت وصل خـدا را ثمر مبارک باد
بـرای منتظـران این خبر مبارک باد
خطاب نـور همه آیه‌های نصر شده
ولـیِّ عصـر، دوباره ولیِّ عصر شده

خطاب حضرت معبود را بخوان با من
پیام قاصـد و مقصود را بخوان بـا من
بیــا ترانـه داوود را بخـوان تـا مـن
سرود مهـدی موعود را بخوان با من
دوبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده
به یمن وصل، همه فصل‌ها بهار شده

ز تیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک است
رهی که بود به چشم تو دور، نزدیک است
فـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک است
الا تمامــی یــاران! ظهـور نزدیک است
فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگــرید
سراب‌هـا همـه رفتنـد، آب را نگرید

بشارت ای همه یاران که یار می‌آید
نویــد رحمـت پــروردگار می‌آید
محمـد از طــرف کوهسـار می‌آید
علی گرفته بـه کف ذوالفقار می‌آید
دعـای عهد و فرج را همـه مرور کنید
سلام تازه بر آن تک سوار نور می‌آید

ز مکـه سر زده صبح قیام ابراهیم
رسد بـه عالـم هستی پیام ابراهیم
امـام عصر که بر او سـلام ابراهیم
قیـام کــرده، کنـار مقـام ابراهیم
حـرم رسانه آوازه «انـا المهدی» است
چهان پر از سخنِ تازه «انا المهدی» است

جهانیان! همـه جا در کنار یار کنید
دل خـزان زده خویش را بهار کنید
یهودیـان همه جا در شرارِ نار کنید
الا تمامــی وهابیــان فــرار کنید
رها کنیـد حرم را، حرم، دیار علی است
به دست مهدی موعود، ذوالفقار علی است


شعر در مورد آغاز امامت امام زمان (عج)
لبخند خورشید/بر ارض و سما/شور و شعف شد/در دل هویدا
نور امامت/شد جلوه گر در/شمس جمال ِ/مهدی زهرا
شاهنشهی و عالم هستی گدایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
سید العالم/جان جهانی/جان جهانی/آرام جانی
نورُ الکواکب/امام غائب/حجت اللهی/صاحب زمانی
کبوتر دل می زند پر در هوایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
به خوشحالی ِ/ام ابیها/به ذریه ی/پاک مصطفی
دعا کن شود/رزق جمع ما/هم سامرا و/هم کرببلا
ای قربان نافله و ذکر و دعایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
غرق گناهم/بده پناهم/در سوز و آهم/ای تکیه گاهم
از همه جا من/درمانده گشتم/اما تو دادی/دوباره راهم
نفسم را کن ذبیح صحرای منایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت

شعر درباره روز امامت امام زمان (عج)
جشن مسعود امامت است
عیدی پر سعادت است
ماه ربیع الاول و ایام نور است
فصل بهار شادی و شور و سرور است
از همگان دل می بری
یا حجت بن العسکری
مولانا یا ابا صالح…
گشته صاحبُ الامر عالم ولیّ اللهِ اعظم
گل کرده لبخند نبی و آل حیدر
ذکر ملائک حمد و نور و قدر و کوثر
شروع شده ولایتت
مبارک است امامتت
مولانا یا ابا صالح…
ظالمان مشغول جفایند
بی شرم و بی حیایند
گشته اسیر فتنه های دشمن دین
سوریه و بحرین ولبنان و فلسطین
بهارِ هر خزان تویی
یاور مظلومان تویی
مولانا یا ابا صالح…
العجل یا بقیة الله مولا یا حُجتَ الله
مستضعفین چشم انتظار روی ماهت
جانهای ما دلدادگان قربان راهت
اُمید عاشقان ، همه بیا به حقّ فاطمه(س)
مولانا یا ابا صالح المهدی
کد N1795807