آفتاب

شعر مجری نماز عید فطر خطاب به روحانی چه بود؟ | کنایه های «محترمانه» به روحانی در نماز عید فطر | «نکنی خود را گُم!»

شعر مجری نماز عید فطر خطاب به روحانی چه بود؟ | کنایه های «محترمانه» به روحانی در نماز عید فطر | «نکنی خود را گُم!»

نماز وحدت بخش و دشمن شکن عید فطر امروز در تهران با امامت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. مجری مراسم نماز عید فطر، پیش از شروع نماز شعری قرائت کرد که سرشار از کنایه و اشاره به روحانی بود. شعری که قبل از نماز عید فطر خوانده شد این طور شروع می شد: ای نشسته صف اول، نکنی خود را گم!!

صبح امروز قبل از اقامه نماز عید فطر در مصلی تهران، شعری از سوی مجری برنامه خوانده شد که به نظر می رسید مشخصا مخاطبش رئیس جمهور باشد.گوینده در پایان شعرش گفت که اگر اشعارش نقادانه بوده، سعی شده بود که محترمانه باشد. بخش‎هایی از این شعر که اغلب با شعار مرگ بر منافق جمعیت حاضر، همراهی می شد از این قرار است: ای نشسته صف اول نکنی خود را گم پی اقدام تو هستند این مردم چند روزی تو مقامت به امانت داری منصبت نکند طعمه خود پنداریپلک بر هم نزنی که فرصت رفته است پلک بر هم زدنی فرصت خدمت رفته است ما نه آنیم که آموخته قدر شویم پی هر وسوسه ای سوخته غرب شویم سیلی از کوخ نشین، کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد 2030 چیست که تعلیم جهان از دل ماست هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست اگر از غرب رسد نسخه خودش بیماری است قرص خواب است ولی چاره ما بیداری است تا ابد تربیت از علی می گیریم مشق از رخ و ابروی علی می گیریم تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما وحشت از حربه تحریم مبادا با ما باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست بارها عهد بشکسته و نشکستیم ای دوست هر چه می شد که ببرد از کیسه ما برد که برد برد-برد این بود؟ آری همه را برد که برد کارزار است قدم قاطع و محکم بردار سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار نه به دل راه بده واهمه از زخم عدو نه به دلت قنج بزن از لبخند او

کد N1722084

وبگردی