پاسخ اپراتور تلفن همراه به فریدون شهبازیان

آواهای انتظار را شرکت‌های تامین محتوا از ناشران مجوزدار می‌گیرند

فرهنگی

مدیرکل ارتباطات یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پی اظهارات چند روز گذشته فریدون شهبازیان مبنی بر استفاده بی اجازه از آثارش در بخش «آوای انتظار»، توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عسکری مدیرکل ارتباطات شرکت همراه اول به عنوان یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پی اظهارات چند روز گذشته فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر ملی مبنی بر استفاده بی اجازه از آثارش در بخش «آوای انتظار» توضیحاتی را ارائه داد.

در متن توضیحات واحد ارتباطات این شرکت آمده است: «با توجه به درج مطلبی با عنوان «فریدون شهبازیان به مهر گفت: آثار من را بدون اجازه در «آوای انتظار» گذاشته‌اند/ رضایت ندارم» در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱/۸/۹۵ به اطلاع می رساند:

اصولاً اپراتورهای تلفن همراه برای تهیه آهنگ های سرویسRBT (آوای انتظار) خود از طریق شرکت های تامین کننده محتوا (CP) اقدام می کنند. این شرکت ها نیز با عقد قرارداد با ناشرانی که مجوز لازم را جهت نشر آثار هنری دارند، همکاری کرده و از این طریق محتوای هنری مورد نیاز خود را به دست می آورند؛ به همین دلیل خود اپراتور به صورت مستقیم وارد مذاکره با هنرمندان نمی شود.

در مورد مذکور نیز بررسی و مشخص شد که CP‌ها آواهای مورد نظر را از ناشران مجوزدار دریافت کرده اند. همراه اول بر شرکت های تامین کننده محتوا نظارت دقیق دارد تا بدون اجازه ناشر، آوای انتظاری تولید نشود و در صورت تخلف با شرکت متخلف برخورد جدی خواهد شد. بدیهی است اظهارنظر در مورد نوع تعامل و روابط ناشر مجوزدار با هنرمندان جزو حیطه اختیارات و وظایف همراه اول نیست و موضوع از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری است.»

کد N1532216