تصویر احمدی‌نژاد روی جلد کتابی درباره اصغر فرهادی

کد N1530942