شراره رخام: سرم هم برود، به GEM نمی‌روم/ از آمریکا پیشنهاد داشتم

کد N1529445