برگزاری نشست‌های تخصصی، نقالی و حضور رییس نمایشگاه کتاب بلونیا درغرفه ایران

کتاب و اندیشه,شصت‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

برگزاری نشست‌های تخصصی، نقالی و حضور رییس نمایشگاه کتاب بلونیا ازجمله برنامه‌های غرفه ایران دراولین روز نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود.

به گزارش ایلنا، برنامه‌های اولین روز نمایشگاه کتاب فرانکفورت در حالی آغاز شد که بازدیدکنندگان زیادی با حضور در غرفه ایران و شرکت در نشست‌ها و برنامه‌های متنوع علاقمندی خود به کتاب ایرانی را نشان دادند. برگزاری نشست‌های تخصصی، نقالی و حضور رییس نمایشگاه کتاب بلونیا از جمله برنامه‌های غرفه ایران دراولین روز نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود.

در روز اول حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت غرفه ایران با برگزاری نشست‌های تخصصی درباره کتاب دانشگاهی، نشر حوزه زنان در ایران، ادبیات پایداری و تعاملات نشر ایران و أیتالیا روز پرباری را پشت سر گذاشت. در این روزعلاوه بر برنامه‌های تخصصی نقالی با اجرای داستانی از رستم و داستانی از زیگفرید پهلوان آلمانی جلوه‌هایی أز انعکاس و تأثیر پذیری فرهنگ غرب از فرهنگ ایرانی به نمایش در آمد.

هم چنین رییس نمایشگاه کتاب بولونیا نیز در غرفه ایران حضور پیدا کرد و با مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران درخصوص گسترش ارتباطات فرهنگی درحوزه نمایشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

حضور نویسندگان و ناشران فعال در خارج از ایران و تعامل آن‌ها با نمایندگان نشر ایران و حضور پرشور علاقمندان کتاب ایرانی در اولین روز نمایشگاه کتاب فرانکفورت درغرفه ایران چشمگیر بود.

دومین روز برنامه‌های غرفه ملی ایران به حوزه کودک اختصاص یافته است. غرفه ایران برنامه‌های متنوعی را با حضور مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی، فرهاد حسن‌زاده و جمعی از فعالان این حوزه دراین روزخواهد داشت.

با توجه به همزمانی این نمایشگاه با ماه محرم، نمادهایی از مراسم عزاداری این ماه غرفه ایران را مزین کرده است.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت تا روز یکشنبه ۲ آبان برقرار است.

کد N1526518