فروش 3 میلیون دلاری آثار ایرانی در حراج کریستیز

کد N1525690