بازخوانی زندگی و آثار دو نویسنده؛

«نوشتن از روی دست زندگی» خواندنی شد

فرهنگی

نشر نون کتابی را با بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی روانه بازار نشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نوشتن از روی دست زندگی» بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی توسط نشر نون منتشر و راهی بازار نشر شد.

«نوشتن از روی دست زندگی» به بررسی موازی آثار داستانی دو نویسنده‌ی مطرح کودک می‌پردازد که به عنوان دومین عنوان از «منظومه نقد و نظر» نشر نون منتشر شده است.

نویسنده‌ این کتاب مجاهد غلامی دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی است و سال‌ها پیرامون ادبیات معاصر به پژوهش پرداخته است.

وی در مقدمه این کتاب آورده است:

نوشتن از روی دست زندگی با مروری بر زندگی هوشنگ مرادی کرمانی گشوده شده‌ و بیشتر از به دست دادن گزارشی از زندگی وی برجسته کردن رویدادهایی مدنظر بوده‌است که امکان داشته به مرور زمان بر تکوین نگرش‌های خاصی در نویسنده و شیوة داستان‌نویسی وی تأثیر گذار بوده باشند. سپس سیاهه‌ای تفصیلی از داستان‌های نویسنده به دست داده شده‌است و در ادامه، داستان‌نویسی هوشنگ مرادی کرمانی، به وجهی کلّی دیده و بررسی شده‌است. در آغاز آن بخش نیز نظر به ضرورت پاسداشت الزامات و مقتضیات نقد ادبی در معنای نوین آن که قرائتی خلّاق از متن و مبتنی بر نظریه در پی تبیین دلالت‌های ضمنی آن باشد، مطالبی در روش‌شناسی کار، آمده‌است.

بخش بعد به تحلیل تک‌تک داستان‌های مرادی کرمانی، از نخستین داستان‌های انتشار یافته و در دسترس وی تا آخرین داستان‌های وی تا این زمان، اختصاص یافته‌است.

در نیمة دوم کتاب که پای صمد بهرنگی نیز به میان می‌آید، ابتدا با همان انگیزه‌ای که در به دست دادن طرحی از زندگی مرادی کرمانی وجود داشته، اضلاعی از زندگی صمد بهرنگی و مرادی کرمانی روی در روی هم گذارده و با یکدیگر سنجیده شده‌است. مقایسه داستان‌های بهرنگی و مرادی کرمانی در ساحت‌های اندیشگی، هنری و فنّی، یکبار به وجهی کلّی و باری دیگر به وجهی جزئی و با تمرکز بر مقایسة موردی داستان‌های این دو نویسنده، بخش پایانی این اتّفاق است.

«نوشتن از روی دست زندگی» در  ۲۶۷ صفحه و با قیمت ۲۲هزار تومان توسط نشرنون منتشر شده است.

کد N1523634