رییس رسانه ملی دو مدیر جدید منصوب کرد

فرهنگی

مدیرکل بازرسی و بررسی های عمومی و بازرس قانونی و مدیر حسابرسی سازمان صدا و سیما منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی در احکامی جداگانه محمود اشتری را به سمت مدیرکل بازرسی و بررسی های عمومی سازمان صدا و سیما و سید مجتبی سیدزاده را به سمت بازرس قانونی و مدیر حسابرسی سازمان صدا و سیما منصوب کرد.

در حکم ابلاغی به محمود اشتری آمده است:

«بازرسی مستمر و ادواری از حوزه های مختلف به منظور سنجش کیفیت و میزان انطباق عملکرد با اهداف، سیاست ها و ضوابط کلان سازمان، رسیدگی به شکایات و بررسی عمومی درخواست ها و مشکلات اداری و صیانت از حقوق کارکنان، بازنگری در آیین نامه های بازرسی و تدوین شاخص های سلامت اداری، بررسی و رفع اختلاف صداوسیما با سایر نهادها، تعامل و همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و تبادل اطلاعات برای اطلاع و پیشگیری از بروز تخلفات اداری از جمله وظایف جنابعالی است.»

همچنین رئیس رسانه ملی در حکم سید مجتبی سیدزاده اهم وظایف وی را به این شرح اعلام کرده است:

«توجه جدی به قانون محوری، انضباط مالی و رعایت دقیق و کامل قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های بودجه سازمان، بهبود سلامت مالی و ارتقای بهره وری با همکاری معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، اتخاذ رویکردی منظم و روش مند برای حفاظت از دارایی ها و مدیریت کاهش ریسک مالی، بررسی نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در امور ذیحسابی‌ها و ارائه راه حل های عملیاتی، شفافیت مالی با بررسی و ارزیابی مستمر اسناد، صورت های مالی و انطباق عملیات مالی با بودجه مصوب، تعامل و همکاری سازنده با وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای ذیربط»

علی عسکری در هر دو حکم از تلاش ها و زحمات سید محمودرضا حسینی در مدت تصدی این امور قدردانی کرده است.

کد N1523021