آفتاب

شعر افشین علا در بزرگداشت مقام حسین(ع)

شعر افشین علا در بزرگداشت مقام حسین(ع)

افشین علا در بزرگداشت قیام حسین و جایگاه او در خاندان پیامبر (ص) شعری سروده است.

" یا حسین  "

ای بی کفن که بر کفن خلق، نام توست

شاهی اگر نشسته به تختی، غلام توست

سرچشمه ی شهامت و آزادگی، حسین!

از ارتفاع حنجره ی تشنه کام توست

هر جا که جاده ای و سواری و مقصدی است

درگیر شرم، از سفر ناتمام توست

"زخم از ستاره بر تنت افزون" و آسمان

با سیل اشک در صدد التیام توست

آتش چگونه شرم ندارد ز سوختن

وقتی که خاندان نبی در خیام توست

شش گوشه است قبر تو زیرا که دستها

از هر طرف دراز به شوق سلام توست

مشک برادر تو اگر شد تهی ز آب

این اشک ها مقدمه انتقام توست...

کد N1519752

اخبار مرتبط

تازه های خبری