گروگان گیری فرزند بزرگترین قاچاقچی جهان؛ سرخط روزنامه های اسپانیا /27مرداد

سیاسی

مادرید- ایرنا- به گروگان گرفته شدن فرزند بزرگترین قاچاق فروش جهان، پیشنهاد روسف برای انتخابات زودهنگام در برزیل و آتش سوزی در کالیفرنیا؛ مهمترین عناوین خبری برخی روزنامه های امروز چهارشنبه 27 مرداد اسپانیا است.

***ال پاییس
- ترکیه با بستن یک روزنامه 24 کارمند را دستگیر کرد
- فرزند بزرگترین قاچاق فروش جهان از سوی باند رقیب به گروگان گرفته شد
- روسف برای فرار از استیضاح پیشنهاد انتخابات داد
- چین با پرتاب یک ماهواره کوانتومی، برنامه فضایی خود را تقویت می کند
- منطقه یورو به بزرگترین مازاد تجاری خود در نیمه نخست سال جاری دست یافت

***ال موندو
- فرزند ال چاپو از سوی باند رقیب به گروگان گرفته شد
- دیلما روسف خواهان همه پرسی در برزیل شد
- 38 هزار ترک که در کودتا دست نداشتند، به طور مشروط آزاد خواهند شد
- آتش سوزی خارج از کنترل در کالیفرنیا

***آ ب ث
- گردشگری باعث ایجاد 20 درصد کل اشتغال در اسپانیا می شود
- مالاریا در ونزوئلا موجب ایجاد مشکلاتی شده است
- ورود پناهجویان برای نخستین بار از سال 2012، بیکاری در آلمان را افزایش خواهد داد
- آنکارا 38 هزار زندانی را برای جا دادن کودتاچیان آزاد خواهد کرد
- روسف وعده داد در صورت بازگشت به قدرت انتخابات زودهنگام برگزار کند
- دادستان گروگان گیری فرزند ال چاپو را تائید کرد

***لا وانگواردیا
- باند قاچاق خالیسکو فرزند ال چاپو را به گروگان گرفت
- روسف وعده داد در صورت بازگشت به قدرت انتخابات جدید برگزار شود
- رشد بالای تعداد زنان در زندان های آمریکا
- آتش سوزی خارج از کنترل در کالیفرنیا
اروپام *1*491**1485
کد N1395240