چین: همکاری با دولت سوریه تداوم می یابد

کد N1395066