کویت تابعیت ٥١ تن از شهروندان این کشور را لغو کرد

سیاسی

تهران-ایرنا- دولت کویت در اقدامی بی سابقه از لغو تابعیت 51 شهروند کویتی به دلیل جعلی و غیر قانونی بودن کسب تابعیت توسط این افراد خبر داد.

به گزارش ایرنا، این اقدام دولت با توجه به تحقیقات به عمل آمده از سوی وزارت کشور و تشکیل کمیته هایی در زمینه مقابله با باندهای جعل اسناد و شناسانامه در این کشور صورت گرفته ایت.
نکته قابل توجه این که بخش اعظم افراد شناسایی و سلب تابعیت شده از نیروهای امنیتی و نظامی کویت هستند که چند دهه پیش پدران آنها با پرداخت پول نسبت و انتساب جعلی خود به یکی از خانواده های کویتی اقدام به خرید شناسنامه کرده بودند.
با توجه به تحقیقات و بررسی های جامع به عمل آمده از سوی نیروهای امنیتی تمامی ٥١ شخص سلب تابعیت شده از همه امکانات مادی و رفاهی که به عنوان شهروند کویتی به آنها اختصاص یافته بود محروم شده و مشخص گردید که افراد متهم اصالتا سوری و عراقی هستند.
بر این اساس، وزارت کشور کویت دستور داده است تا پرونده افراد مورد اشاره به نهادهای قضایی ذیربط ارجاع داده شود.
کویت برای حفظ تعادل و ارامش اجتماعی این کشور همواره از تنش های طایفه ای پرهیز و بندرت نسبت به لغو تابعیت اتباع این کشور اقدام می کرد.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مردم کویت دو تابعیتی و شناسنامه عربستان سعودی را دارا هستند اما مقامات رسمی کویت هیچ گونه مشکلی با این امر ندارند.
در کویت همچنین بیش از دویست هزار نفر از اعراب بادیه نشین موسوم به 'بدون' اقامت دارند که دولت کویت انها را بی هویت می داند و از اعطای تابعیت به انان خودداری می کند.
شبک **خاورم*320 **1917
کد N1394422