سال گذشته 90 هزار پناهجو در خواست پناهندگی دادند

سیاسی

وین - ایرنا - به گزارش خبرگزاری رسمی اتریش آپا سال گذشته (2015) حدود 113 هزار پناهجو وارد اتریش شدند که تنها 90 هزار نفر درخواست پناهندگی دادند.

آپا به نقل از هاینز فاسمن ، رئیس شورای کارشناسان وزارت امور خارجه که گزارشی را امروز (سه شنبه) در خصوص آمار ورود پناهجویان به این کشور منتشر کرد،نوشت: سال 2015 سال سیاست 'فوق العاده' در موضوع پناهجویان برای وزارت خارجه محسوب می شود. در سال 2014 جمعیت وین 1 میلیون و 700 هزار نفر بود که در سال 2015 به 1 میلیون و 800 هزار نفر رسید.

این خبرگزاری همچنین به نقل از وزیر خارجه اتریش بعد از انتشار این گزارش افزود که اتریش اقدام به عملیاتی کردن 50 برنامه در خصوص کاهش ورود پناهجویان کرد که با موفقیت انجام شد.
آپا با اشاره به ورود 113 هزار پناهجو در سال گذشته به وین گفت : این تعداد ورود, آخرین بار در بین سال های 1956-1957 اتفاق افتاد که تعداد زیادی از مردم مجارستان به سمت اتریش فرار کردند .
همچنین 88 هزارو 340 نفر سال گذشته اقدام به درخواست پناهندگی کردند که این رقم معادل 5 سال گذشته سال 2015 (2010-2014) است که در آن مقطع زمانی 88 هزار و 408 نفر تقاضای پناهندگی کردند.

آپا افزود : اکثر پناهجویان از افغانستان، سوریه و عراق بودند که بیش از سه چهارم از آنها (77 درصد) دانش زبان آلمانی نداشتند. از تعداد باقی مانده نیز یک پنجم (21 درصد) دانش زبان آلمانی بسیار عالی داشتند, یک سوم (33 درصد) در حد پیشرفته و (29 درصد) متوسط و نزدیک به یک ششم (17 درصد) هیچ دانشی از این زبان نداشتند.

اروپام**441**1856
کد N1394100