نمایندگان پارلمان عراق بار دیگر خواستار اخراج سفیر عربستان شدند

کد N1393350