نمایندگی های خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق و بحران مالی

سیاسی

اربیل – ایرنا- دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق، با اشاره به گزارش هایی مبنی بر احتمال تعطیلی دفاتر حکومت اقلیم کردستان عراق درخارج اعلام کرد: حکومت اقلیم کردستان عراق براساس بودجه ای که در اختیار دارد، هزینه نمایندگی های خود را در خارج از خاک عراق پرداخت می کند و برنامه ای برای تعطیلی نمایندگی ها به دلیل بحران مالی ندارد.

این دفتر با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا در اربیل قرار گرفت، اضافه کرده است: به هیچ عنوان ملاحظات حزبی در تامین بودجه نمایندگی های حکومت اقلیم کردستان عراق لحاظ نمی شود و حکومت اقلیم بطور یکسان بودجه نمایندگی ها را پرداخت می کند.
حکومت اقلیم کردستان عراق قبل از این متهم شده بود که براساس جایگاه سیاسی و حزبی برخی نمایندگی ها بودجه آنها را تامین می کند، به نحوی که نمایندگی هایی که وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعودبارزانی هستند، با این مشکل روبه رو نیستند.
دفتر روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق تصریح کرده است: بودجه سال 2015 هیچ کدام از نمایندگی های اقلیم در خارج از کشور عراق بدلیل نبود بودجه بصورت کامل پرداخت نشده است، اما هیچ برنامه ای هم برای تعطیلی نمایندگی های حکومت اقلیم مطرح نیست.
اقلیم کردستان عراق 13 نمایندگی در خارج از عراق دارد که نمایندگی های ایران، آمریکا، روسیه، انگلیس، ایتالیا و فرانسه در زمره مهمترین این نمایندگی ها به شمار می روند.
خاورم*4*351*1770*1613
کد N1392643