آمریکا حمله عربستان به بیمارستان یمن را محکوم نکرد

کد N1392420