حشمتیان رییس خانه احزاب شد

سیاسی

تهران-ایرنا- قدرتعلی حشمتیان رییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان برای مدت یکسال رییس خانه احزاب شد.

به گزارش ایرنا، نشست شورای مرکزی خانه احزاب ایران عصر امروز - دوشنبه - در وزارت کشور و با حضور ١٧ نفر عضو اصلی، ٥ نفر علی البدل و تمامی بازرسان برگزار شد.
در این نشست که انتخاب رئیس خانه احزاب به مدت یکسال در دستور کار آن بود، آقایان حشمتیان، میرمحمدی و مرتضوی کاندیدای ریاست بودند که قدرتعلی حشمتیان با کسب ١٢ رای از 22 رای رییس جدید خانه احزاب شد.
پیش از این، حسن غفوری فرد از جناح اصولگرایان به مدت یکسال رییس خانه احزاب بود.
سیام**1058 /1449
کد N1391997