روسیه: دولت آمریکا توجه به حقوق بشر در داخل را جایگزین اتهام زنی کند

سیاسی

مسکو - ایرنا - روسیه اعلام کرد: وزارت امور خارجه آمریکا که با اتهام زنی خارجی به تمام جهان درس دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی می دهد، نسبت به مسائل داخلی این کشور در عرصه حقوق بشری چشم پوشی می کند.

به گزارش ایرنا، آلکساندر بیکانتوف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای که امروز (دوشنبه) انتشار یافت با انتقاد از گزارش تازه واشنگتن در عرصه آزادی مذاهب، نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر شیوه معمول و به شدت دچار ماهیت سیاسی خود را در بخش مربوط به روسیه در گزارش آزادی مذاهب در سطح جهان به نمایش گذاشت.
وی افزود: گزارش آمریکا مملو از اطلاعات جعلی، نادرست و با ایرادهای آشکار در مورد روسیه است که حقیقت ندارد.
بیکانتوف خاطرنشان کرد: واشنگتن طبق رویه معمول خود در مورد وضع مذاهب در روسیه و تلاش های صورت گرفته برای احقاق حقوق پیروان مذاهب مختلف و رویدادهای مثبت در این عرصه سکوت می کند.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داده است: رویکرد درس دادن حقوق بشری آمریکا مربوط به کریمه هم می شود، زیرا تصویری ارائه کرده که گویا مسلمانان این شبه جزیره در وضع غیرقابل تحملی زندگی می کنند.
بیکانتوف افزود: با توجه به پیشینه آمریکا، نشان دادن رویکردی جز موارد ادعا شده ضدروسی در گزارش اخیر که به شیوه معمول وزارت خارجه این کشور تبدیل شده، بعید بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واشنگتن باز هم مانند همیشه گنجاندن بخش مربوط به وضع حقوق بشر و آزادی مذاهب در آمریکا را در گزارش سالانه خود یاد برده است.
اروپام*391 ** 1516
کد N1391007