طرفداران برگزیت رو به پشیمانی می روند

سیاسی

لندن - ایرنا - نتایج نظرسنجی موسسه «بی.جی.ام» که روز جمعه منتشر شد، حاکی است که 30 درصد از آنهایی که در جریان همه پرسی 23 ژوئن به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند از انتخاب خود پشیمان شده اند.

به گزارش ایرنا، این نظر سنجی که به سفارش روزنامه «ایونینگ استاندارد» صورت گرفت همچنین نشان می دهد که چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود 45 درصد از شرکت کنندگان در مقابل 40 درصد، از ادامه حضور در اتحادیه اروپا حمایت خواهند کرد.
این نظر سنجی می افزاید که دو سوم آنهایی که به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند، اظهار می کنند که کارزار تبلیغاتی حامی برگزیت در مورد برخی موارد به آنها دروغ گفته است.
در همین حال موسسه «پولستر» نیز در یک نظر سنجی جداگانه ای مدعی شد که 60 درصد شرکت کنندگان همه پرسی گذشته خواهان برگزاری یک انتخابات عمومی ظرف هفت ماه آتی هستند.
این نظر سنجی می افزاید که پنج درصد از افرادی که در همه پرسی 23 ژوئن به خروج رای دادند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند.
بر پایه نظرسنجی یادشده یک هشتم طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از تصمیم شان پشیمان شده و از این میزان یک سوم می گویند که چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود به ماندن در اتحادیه اروپا رای خواهند داد.
از سوی دیگر 4 درصد طرفداران ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا در این نظر سنجی می گویند که از تصمیم شان پشیمان هستند.
نظر سنجی موسسه پولستر همچنین مشخص می کند که 40 درصد از 28 درصد افرادی که در همه پرسی برگزیت شرکت نکرده بودند، از این مساله پشیمان هستند.
به گفته این موسسه نظرسنجی، اکثر آنهایی که در همه پرسی شرکت نکردند می گویند که چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود به ماندن در اتحادیه اروپا رای می دهند.
این نظر سنجی می گوید که 62 درصد از افرادی که به خروج رای دادند بر این باورند که به آنها در خصوص نحوه خرج مازاد هزینه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا دروغ گفته شده است.
کمپین خروج از اتحادیه اروپا پیش از برگزاری همه پرسی مدعی بود که انگلیس هفته ای 350 میلیون پوند بابت عضویت در اتحادیه اروپا می پردازد، این در حالی است که این هزینه می تواند صرف مخارج داخلی از جمله نوسازی سیستم خدمات درمانی شود.
تاکنون نایجل فاراژ، رهبر حزب یوکیپ و از طرفداران جدی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در این خصوص موضع گیری کرده و گفته است که این ادعا «اشتباه» بوده است.
ایونینگ استاندارد به نقل از «مایکل ترنر» از موسسه «بی.جی.ام» نوشت: به رغم اینکه اکثر رای دهندگان انگلیسی پای رای خود بودند اما شمار بیشتری از طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از انتخاب خود پشیمان شده و می گویند چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود به ماندن در اتحادیه اروپا رای می دهند.
این روزنامه به نقل از وی افزود: همچنین شمار زیادی از آنهایی که در رای گیری شرکت نکردند از کرده خود پشیمان و اظهار می کنند که به ماندن در اتحادیه اروپا رای خواهند داد.
ایونینگ استاندارد به نقل از «مایکل ترنر» تصریح کرد: روی هم رفته این نظر سنجی نشان می دهد که چنانچه همه پرسی مجددی برگزار شود کمپین ادامه حضور در اتحادیه اروپا به راحتی پیروز خواهد شد.
براساس آمارهای منتشر شده برخلاف حضور قوی حامیان برگزیت در همه پرسی 23 ژوئن، شمار حامیان ادامه حضور در اتحادیه اروپا خصوصا جوانان چندان قوی نبود و اگر آنها مشارکت می یافتند سرنوشت همه پرسی که تاکنون سبب بحران سیاسی در انگلیس و تکانه های مالی در بازارهای جهانی شده است، به راحتی عوض می شد.
در همه‌پرسی روز 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد از مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
اروپام**4**ن**1552
کد N1323370