آفتاب

آمریکا : امید سازش برای تفکیک فلسطین به دو کشور مجزا رو به افول است

آمریکا : امید سازش برای تفکیک فلسطین به دو کشور مجزا رو به افول است

تهران – ایرنا – یک مقام آگاه وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که با ادامه وضعیت حال حاضر در فلسطین، تمام امیدها برای سازش میان رهبران فلسطینی و رژیم صهیونیستی در مسیر شکل گیری دو دولت منفک رو به کاهش است.

به گزارش ایرنا، اظهارات این مقام آمریکا همزمان با گزارش گروه چهارجانبه خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مطرح شده است.
گروه چهارجانبه در گزارش خود که متن نهایی آن ساعتی پیش منتشر شد، شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را تقبیح و از این رژیم خواسته است تا از مانع تراشی در مسیر توسعه فلسطین دست بکشد.
حال یک مقام آگاه وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار این گزارش مدعی است که با وجود تمایل رهبران هر دو طرف به دست یابی به راه حل شکل گیری دو دولت منفک، این چشم انداز در شرایط فعلی دور از دسترس است.
وی افزود : هدف گزارش امروز و دیگر فعالیت های ما تمرکز روی این موضوع است که در حال حاضر چه باید کرد.
این مقام آمریکا با تکرار مواضع پیشین این کشور در قبال فلسطین ادامه داد : هدف این نیست که کسی را مقصر جلوه دهیم. بلکه باید به سمت راه حل مورد توافق برای تشکیل دو کشور مجزا برویم.
در گزارش امروز گروه چهارجانبه آمده است که دستکم 750 هزار 'اسرائیلی' در شهرک های صهیونیست نشین زندگی می کنند که این اقدام از سوی سازمان ملل و بسیاری از دیگر کشور ها محکوم شده است.
اروپام ** 9386 *شبس *1488 **
کد N1323343

وبگردی